SCGP

Set quà cối xay gió may mắn

challenge2016 cover

Đối tác: TIA NGEE HIANG (CHAO SUA) CO., LTD.

Người chiến thắng: Giải thưởng ​ThaiStar Packaging Award 2021​ (Bao bì tiêu dùng)