SCGP
  • linkin
  • line
  • Facebook
  • Twitter

HỘI THẢO VỀ THIẾT KẾ

CỦA THINKK STUDIO

“BIẾN ĐỔI”

TẠO NÊN THÀNH QUẢ

MỜI CÁC BẠN HẢY ĐẾN NGHE THINKK STUDIO, NGƯỜI CÓ ÓC THÔNG THÁI, PHÁT HUY TRÍ TUỆ, BIẾN ĐỔI VẬT DỤNG PHẾ THẢI, MỜI GỌI ĐẾN THAM QUAN NHÓM CỘNG ĐỒNG XẢ HỘI, NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỎI, THỬ LÀM THIỆT, TẠO NÊN SẢN PHẨM LÀM GIÁ TRỊ TRONG NỀN KINH TẾ.

Thứ bảy ngày 23 tháng 7 năm 2022

vào lúc 13.00h – 14.15h chiều

DECHA ARCHJANANUN

DECHA ARCHJANANUN

CO-FOUNDER / CREATIVE DIRECTOR

SIRILUK MUENGNGAM

SIRILUK MUENGNGAM

FURNITURE &
PRODUCT DESIGNER

APISARA HOPHAISARN

APISARA HOPHAISARN

FURNITURE &
PRODUCT DESIGNER

ROMRAWIN PIPATNUDDA

ROMRAWIN PIPATNUDDA

PRODUCT DESIGNER &
STYLIST

PHATTHARAKORN MANEESILAWONG

PHATTHARAKORN MANEESILAWONG

JUNIOR FURNITURE &
PRODUCT DESIGNER

SATITA SAENGSAWAT

SATITA SAENGSAWAT

JUNIOR FURNITURE &
PRODUCT DESIGNER

JARAWEE THONGBOONRUANG

JARAWEE THONGBOONRUANG

PROJECT COORDINATOR

other years