SCGP

Set lưu niệm triển lãm SCGP IPO

challenge2016 cover

Đối tác: SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED

Người chiến thắng: Giải thưởng ​ThaiStar Packaging Award 2021​ (Bao bì tiêu dùng)