SCGP

Shoes racks together

Idea Tank
Team : SOGUN

Member

Mrs Trần Sương

Công dụng: sản phẩm bảo vệ bên trong (giày, dép) trưng bày sản phẩm và sử dụng thành tủ để giày dép kéo dài trong đời bao bì hộp giấy, từ đó giảm số lượng giấy lớn ra khỏi môi trường.

Chất liệu: giấy carton gợn sóng 

Mô tả sản phẩm trước khi tái sử dụng

   -  công dụng làm hộp đựng giày dép

Mô tả sản phẩm sau khi tái sử dụng

    - Các hộp giấy được xếp chồng lên nhau, cố định bằng với nhau tạo khối vững chắc bằng mối ghép  đã thiết kế từ trước.

other Ideas