SCGP

Xà Bông Thiên Nhiên AN'Sw _ NATURAL LIFE

Idea Tank
Team : Nguyễn Thanh Minh

Member

Mr Minh Nguyễn

Là một sản phẩm dành cho mọi lứa tuổi, khách hàng mục tiêu tôi muốn hướng đến là các bậc phụ huynh mua xà bông cho gia đình của họ. Thế nên thiết kế bao bì cấp 2 của tôi bao gồm 4 mùi hương đúng số lượng 4 thành viên của đa số các gia đình, đi kèm là một board game (Memory game) cho con của họ. Board game của tôi vừa có thể thu hút những khách hàng gia đình có con nhỏ, vừa có thể tái chế bao bì thành một trò chơi hữu ích.

other Ideas