SCGP

Bao bì xà phòng du lịch Q-tub

Idea Tank
Team : goigon

Member

Mr Ba Phu Nguyen

Mr Phạm Nhật Duy

Trên thế giới đã dùng các chất liệu như: xơ dừa, bã giấy, bã mía, vỏ tráu,... để ép thành bao bì sản phẩm. Trên tinh thần đó em muốn đưa chất liệu mo cau, nguyên liệu tái chế rẻ tiền mà còn gắn liền với một tích Việt Nam là "chuyện thằng Bờm và quạt mo". Trên tinh thần là một sản phẩm tái chế, nâng cao giá trị đồ dùng em cũng muốn góp phần giới thiệu một phần văn hoá Việt đưa ra thế giới.

other Ideas