SCGP

Mini fan box

Idea Tank
Team : SOGUN

Member

Mrs Trần Sương

*Trước khi tái sử dụng

- Hộp có công dụng bảo vệ các sản phẩm bên trong, cấu trúc dễ chồng xếp trong quá trình vận chuyển.

Sau  khi tái sử dụng: 

*Hộp được tách làm hai  phần dễ dàng nhờ những đường bế không hoàn chỉnh khi thiết kế

Phần dưới của  hộp có thể dùng làm kệ trưng bày sản phẩm

Phần trên dùng làm giá đỡ điện thoại 

other Ideas