SCGP

AN NAM CHOCOLATE

Idea Tank
Team : Sikula

Member

Ms Mỹ Quyền Trần

Ms Minh Triết Nguyễn

Mr Thiên Phúc Nguyễn

Chocolate vẫn được biết đến với biểu tượng cho tình yêu nên lần này chúng tôi muốn đánh mạnh và lên ý tưởng cho sản phẩm Chocolate của nhóm em có thể tiếp cận những bạn nhỏ trẻ em . Đa số Trẻ em rất thích ăn bánh kẹo nên chúng em muốn mang tới một bao bì thật bắt mắt và mang màu sắc tươi sáng đúng với độ tuổi của trẻ em.

other Ideas