SCGP

กรานัวล่า

Idea Tank
Team : GRANUALA

Member

Ms Jiratchaya Boonrat

นางสาว ฐิติพร ก่ำมอญ

นางสาว อาริษา จงย่อกลาง

กราโนล่าอัดในรูปแบบชิ้นแบ่งทาน 1 แพ็ค สามารถเเบ่งทานได้ 3 ชิ้น สะดวกในการทานสำหรับผู้ที่ต้องการทานเป็นของว่างหรือต้องการทานเพียงเล็กน้อย โดยออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เป็นซองทีี่สามารถแบ่งทานได้ แบบพอดีคำ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดย ใช้วัสดุเป็นฟรอยด์เพื่อง่ายต่อการฉีกทาน เเละการทิ้ง บนตัวบรรจุภัณฑ์ตกแต่งด้วยกราฟฟิกลวดลายแบบเรโทร พร้อมสัญลักษณ์ถังขยะแยกประเภท ว่าบรรจุภัณฑ์นี้เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำไปทิ้งที่ถังขยะประเภทใด เพื่อจะสื่อในเรื่อง Easy to recycle

other Ideas