SCGP

มีสุข

Idea Tank
Team : สามเกลอเสมอกัน

Member

Ms Neen Boonyobhas

Ms Panassaya Rattanabunsakul

Mr Napat Tangwatjanayobai

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเสริมโปรตีน มีสุข มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข

ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีจำนวนประชากรสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีการคาดคะเนว่าในอีก20ปีข้างหน้าประชากรกลุ่มนี้จะเพิ่มสัดส่วนสูงขึ้นถึง 1ใน5 ของจำนวนประชากรโลก ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า12ล้านคน หรือ 1 ใน 6ของประชากรไทย เมื่อเทียบกับ การอัตราการเกิดที่ลดลง ทำให้ประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่า เป็นประเทศที่จะเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ

ในด้านของการตลาด การเพิ่มขึ้นผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นเทรนด์ที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมาก ที่กลุ่มของเราเลือกเป็นสินค้าอาหารเสริมเนื่องจาก พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในปัจจุบัน ผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับสุขภามากยิ่งขึ้น อาหารเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการดูแลสุขภาพ ทางการแพทย์พบว่าเป็นกลุ่มวัยมักพบปัญหาขาดสารอาหารมากที่สุด เนื่องจากมี ความอยากอาหารลดลง จึงทดแทนด้วยการกินอาหารเสริม

บรรจุภัณฑ์อาหารเสริมในท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะถูกห่อฟิล์มเพื่อป้องกันการแกะสินค้า แต่ปัญหาที่พบคือ ฟิล์มห่อสินค้ามานั้นแกะยากทำให้ต้องนำของมีคมมากรีดเพื่อนำออกจากสินค้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อบุคคลที่เปิดอย่างมาก เราจึงออกแบบกล่องที่มีสามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม โดยเราเลือกใช้เป็นการปรุกล่องโดยการเปิดจะต้องดึงรอยปรุออกเท่านั้น ซึ่งเราได้ออกแบบให้ปลายของรอยปรุถูกทำให้เกินออกมาจากกล่อง และทำให้เห็นได้ชัดจากกราฟฟิก วิธีนี้ง่ายต่อผู้สูงอายุในการเปิดกล่อง และอีกทั้งตัวกล่องถูกออกแบบให้เมื่อแกะและเปิดฝาแล้ว ยัง

สามารถปิดกลับไปเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมหลังจากหยิบสินค้าด้านในแล้ว และอีกหนึ่งปัญหาที่พบคือ ซองของใส่สินค้า รอยบากมีขนาดเล็กทำให้ผู้สูงอายุมองไม่เห็น เลือกใช้เป็นกราฟฟิกที่เขียนว่า “ฉีกตรงนี้” เพื่อแจ้งให้ทราบถึงตำแหน่งรอยบาก และเราได้ซีลปิดถุงแค่ด้านเดียว เพื่อให้อีกด้านเป็นเหมือนท่อที่ช่วยให้เทสินค้าที่เป็นผงด้านในได้สะดวกขึ้น และซองใช้วัสดุ Mono Material เพื่อง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล

other Ideas