SCGP

อิ่มเอม

Idea Tank
Team : อิ่มเอมกันแบบจั๋งหนับหนับ

Member

Mrs Kanyakorn Adireiaklapnukul

Mrs natthida raugsut

Mrs Pornchanok Julanuka

" ขนมไทย " เป็นขนมที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน แต่ด้วยปริมาณน้ำตาลและหน้าตาของบรรจุภัณฑ์ที่ดูไม่น่ารับประทาน จึงทำให้ผู้สูงอายุไม่ค่อยนิยมรับประทานขนมไทยเท่าไรนัก ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงได้ออกแบบ

" อิ่มเอม "

บรรจุภัณฑ์ใส่ขนมไทยสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะใส่ขนมไทยชนิดต่าง ๆ เอาไว้รวมกันภายในกล่องเดียว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เพลิดเพลินไปกับขนมไทยนานาชนิด โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อขนมไทยหลาย ๆ ชิ้น นอกจากสิ้นเปลืองแล้ว ก็ยังรับประทานไม่หมดอีกต่างหาก 

พวกเราเห็นปัญหาของขนมไทยกับผู้สูงอายุ คือ ปริมาณน้ำตาลที่มากเกินกว่าที่ผู้สูงอายุควรรับประทาน และขนมไทยนั้นก็มีหลากหลายชนิด แต่ทุกชนิดก็น่ารับประทานไปหมด และเวลาซื้อขนมไทยทั้งหมดนั้นไป จะทำให้ผู้สูงอายุรับประทานไม่หมด ทำให้ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย รวมถึงปัญหาของตัวบรรจุภัณฑ์ตามท้องตลาด ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเอาเสียเลย 

โดยอิ่มเอมนั้น ใช้ "ใบตอง" มาเป็นแรงบัลดาลใจในการออกแบบเพราะอยากเล่นกับ Emotional Design เนื่องจากในสมัยอดีต ขนมไทยมักจะถูกบรรจุไว้ในใบตองและใช้ไม้กลัดเอาไว้ แต่ใบตองนั้นก็ช้ำและเก็บไว้ได้ไม่นานนัก การเห็นขนมไทยกับใบตองนั้น จะทำให้ผู้สูงอายุย้อนนึกไปถึงช่วงเวลาวันวานที่ยังหวานอยู่ 

other Ideas