SCGP

กล่องรองเท้าแยกส่วน

Idea Tank
Team : Arkromikz

Member

Mr D L

รองเท้า เป็น 1 ในปัจจัยที่เกือบทุก ๆ คนต้องใส่เพื่อเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย เล่นกีฬาต่างๆ ซึ่งรองเท้าก็มีอีกหลายประเภทตามการใช้งานเช่น รองเท้าแตะ เหมาะสำหรับการเดินทั่ว ๆ ไป ง่ายและสะดวกต่อการสวมและถอด หรือจะเป็นรองเท้าคัทชู ที่ดูสุภาพเหมาะแก่การไปพบปะผู้คนตามงานที่ต้องดูเรียบร้อยและ รองเท้าผ้าใบ ที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยว ออกกำลังกาย หรือการทำอะไรก็ตามที่ใช้เท้าเยอะ นอกจากนี้รองเท้าผ้าใบก็ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามการใช้งานต่าง ๆ เช่น รองเท้าแฟชั่น รองเท้าวิ่ง รองเท้าบาส รองเท้าบอล ที่เหมาะสมกับสนามนั้น แต่อย่างไรก็ตาม คนส่วนมากหลังใช้งานเสร็จ มักจะทิ้งรองเท้าไว้เฉย ๆ ไม่ทำความสะอาด หรือนาน ๆ ทำที แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะว่ามันมีอีกอย่างที่หลาย ๆ คนละเลยที่จะทำมันคือการใช้ที่ดันรองเท้า ไม่ว่าจะเป็นกระดาษขยำ ๆ ที่มาพร้อมกับรองเท้าเพื่อช่วยรักษารูปทรงของรองเท้า แต่หลายๆคนเลือกที่จะไม่ใช้มันเพราะว่ามันเหมือนขยะมากกว่าการนำมาใช้ใส่ในรองเท้าเพื่อรักษาทรง

               กล่องรองเท้าที่มาพร้อมกับรองเท้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะว่ากล่องรองเท้าส่วนใหญ่มักจะเป็นกล่องกระดาษที่ถึงแม้จะย่อยสลายตามธรรมชาติในเวลา 5 ปีโดยประมาณ แต่การลดขยะก็ยังเป็นสิ่งที่ดีกว่า ถึงแม้จะมีบางคนที่ใช้กล่องกระดาษทำเป็นกล่องเก็บรองเท้า แต่กับหลาย ๆ คนเลือกที่จะทิ้ง ดังนั้นเราจึงมีวิธีที่ทำให้กล่องรองเท้าเหล่านั้นกลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้ลดขยะและนำมารีไซเคิล นั่นก็คือ อุปกรณ์ดันรองเท้าจากกล่องรองเท้า ซึ่งมีการใช้วิธีทำรอยปะบนกล่องเพื่อที่จะง่ายต่อการฉีกให้เป็นรูปทรงแล้วนำมาประกอบเป็นที่ดันรองเท้านอกจากนี้ เราจะทำเป็นตัวแขวนยื่นออกมาจากที่ดันรองเท้าเพื่อมีการซักรองเท้าและตากรองเท้า จะสามารถใช้เพื่อเป็นที่แขวนบนราวตากผ้าเพื่อไม่ให้พื้นรองเท้าโดนพื้นที่เลอะฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆคล้ายกับการตากเสื้อและกางเกง และใดทั้งสิ้นเราสามารถปรับวิธีการใช้โดนการทำรอยปะเป็นด้ามจับเพื่อให้คล้านกับที่ขัดรองเท้าและแปะสก็อตไบร์ท ไว้ด้านล่างเพื่อใช้ในการขัดรองเท้าได้อีกด้วย 

other Ideas