SCGP

Mr. Solar บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุหลอดไฟ

Idea Tank
Team : To be number 1

Member

Ms Nutwara Summart

นาย Kanch Kanjanasrisukul

Structural design concept

ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้โครงสร้างคล้ายโคมไฟตั้งได้ โดยบริเวณฐานมีคุชชั่นล็อคบริเวณขั้วของหลอดไฟไว้ และด้านบนของหลอดไฟนั้นมี partition 4 ด้านเพื่อล็อคตัวหลอดไฟไว้เช่นกัน และยังสามารถเห็นหลอดไฟได้ผ่านบริเวณด้านข้างได้อีกด้วย

Graphic design concept

โดยกราฟฟิกนั้น ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้เป็นคอลเลกชั่น Planet Collection โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 1. ดวงจันทร์ แสดงถึง หลอดไฟแบบ Daylight 2. ดาวอังคาร แสดงถึง หลอดไฟแบบ Warm light และ 3. ดาวพฤหัส แสดงถึง หลอดไฟแบบ Cool white

Strength

“ความแตกต่าง” ที่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่ายทั่วไป แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการปกป้องสินค้า และทำให้ง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภค ด้วยดีไซน์การออกแบบทางด้านโครงสร้างและกราฟฟิกที่แตกต่าง

ข้อดี ของบรรจุภัณฑ์ที่ทางผู้ออกแบบได้ออกแบบ คือมีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่ายทั่วไป ทำให้ง่ายต่อการจดจำ เพราะในปัจจุบัน ความแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ลูกค้าจดจำในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยความแตกต่าง คือจุดขายของสินค้าของเรา

ประโยชน์ ทางด้านโครงสร้าง ด้วยรูปทรงที่ทางผู้ออกแบบได้ทำการออกแบบนั้น จะสามารถปกป้องสินค้าได้ คือ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถปกป้องหลอดไฟได้ โดยทั้ง 4 ด้านรอบหลอดไฟ จะมี partition ยื่นออกมาเพื่อรองรับแรงต่างๆที่จะมาสัมผัสกับตัวหลอดไฟ เช่น แรงตกจากที่สูง แรงสั่นสะเทือนเมื่อทำการขนส่ง เป็นต้น และบริเวณฐานจะมีคุชชั่นเพื่อล็อคหลอดไฟอีก 1 ชั้น เพื่อที่จะสามารถแน่ใจได้ว่า หลอดไฟจะไม่เสียหายแน่นอน ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และบรรจุภัณพ์ที่ผลิตจากกระดาษลูกฟูกนั้นมีน้ำหนักเบา เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการขนส่งสินค้า

การนำไปรีไซเคิล เนื่องจากบรรจุภัณฑ์นี้นั้นขึ้นรูปมาจากกระดาษลูกฟูก 100% จึงสามารถย่อยสลายได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

จะเห็นได้ว่าแพคเกจจิ้งที่ทางเราออกแบบนั้นนั้นมีความแตกต่าง แต่ก็ยังสามารถปกป้องสินค้านั้นคือ หลอดไฟของเราได้

other Ideas