SCGP

ถ้วยตวงและช้อนตวงจากกล่องแป้งแพนเค้ก

Idea Tank
Team : ปรียานุช มาพันธ์

Member

Ms ปรียานุช มาพันธ์

Upcycle กล่องกระดาษที่บรรจุแป้งแพนเค้กมักถูกทิ้งหลังจากแกะถุงแป้งออก จึงหยิบตัวกล่องกระดาษมาเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นถ้วยตวงและช้อนตวงใช้ประโยชน์จากกล่องกระดาษที่เหลือและเพื่อยืดระยะเวลาก่อนนำไปทิ้งโดยใช้แพทเทินในการพับให้เป็นถ้วยและช้อนและมีการใช้สีเพื่อแยกสัดส่วนตามถ้วยตวงและช้อนถวงมาตรฐาน สีเหลือง1ถ้วยตวง 1 ช้อนโต๊ะ สีฟ้า1/2 ถ้วยตวง 1 ช้อนชา สีเขียว1/3ถ้วยตวง 0.5 ช้อนชา สีส้ม 1/4ถ้วยตวง 0.25 ช้อนชา 

other Ideas