SCGP

บีซ์

Idea Tank
Team : BEEzz.

Member

Ms kamonnat wongsang

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปฐานหกเหลี่ยมตามทรงธรรมชาติของรังผึ้ง ส่วนบนของบรรจุภัณฑ์ที่มีการพับลงมาให้คล้ายกับปีกของผึ้ง โดยบรรจุภัณฑ์ สามารถที่จะนำไป UPCYCLE ให้กลายเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะได้ เพราะใช้วัสดุเป็นการพิมพ์ลายบนพลาสติกใส และออกแบบลวดลายกราฟิกที่มีช่องสำหรับให้แสงไฟผ่านออกมา ทำให้ยังคงเป็นลวดลายของรังผึ้ง ทำให้เกิดความสวยงามเมื่อใช้งาน

other Ideas