SCGP

โฮ่งโฮ่ง

Idea Tank
Team : Arcart.studio

Member

Mr PHANASAK SAENGYAI

Ms ธนัญญา แก้วสีคร้าม

Ms พลอยชมพู ชุมชูชาติ

กล่องบรรจุภัณฑ์เสื้อของสุนัขที่ทำการ Upcycle ไปเป็นไม้แขวนเสื้อของน้องหมา โดยผ่านกระบวนการพับ ปรุ และติดกาว เพื่อลดขยะของบรรจุภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ โดยคำถึงsustainable เพื่อให้ผู้ใช้คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบรรจุภัณฑ์ชิ้นเราได้แรงบันดาลใจจากหมาที่เลี้่ยงอยู่ แล้วเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมหมาที่เราเลี้ยงจึงไม่มีไม้แขวนให้เสื้อของหมาบ้างเลย เราจึงนำแรงบันดาลใจนี้มาเป็นแนวทางในการออกแบบ

other Ideas