SCGP

เซตโตะ-โอ-ชา

Idea Tank
Team : Setto-o-cha

Member

Ms Uraiwan Rengket

Ms Uraiwan Rengket

เซตโตะ - โอ - ชา

เซตโตะโอชานั้นเป็นแพคเกจจิ้งที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของขยะที่ไร้ประโยชน์ที่ผู้คนไม่ได้ให้ความสำคัญและให้ดึงดูดให้ผู้บริโภคมีกิจกรรมและให้ความสำคัญกับกล่องที่จะกลายไปเป็นขยะต่อไป

ชา นั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะเห็นได้จากวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวญี่ปุ่นและชานั้นมักจะเป็นของฝากที่ทรงคุณค่าของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก แต่เรามักจะไม่ด้ให้ความสำคัญกับกล่องที่บรรจุชามาทำให้สุดท้ายนั้นก็กลายไปเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์

ดิฉันจึงได้แนวคิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าหากเรานำกล่องชามาทำให้เกิดคุณค่านั่นก็คือ “เครื่องราง”

แล้วทำไมถึงต้องเป็นเครื่องราง? เพราะถุงชานั้นที่ชาวญี่ปุ่นนิยมชงดื่มมีลักษณะคล้ายกับเครื่องรางญี่ปุ่นที่เป็นยอดฮิตในด้านของความเชื่อที่คนญี่ปุ่นมักจะพกติดตัวกัน ที่เรียกว่า “OMAMORI“ ดิฉันจึงได้แนวคิดในการออกแบบแพคเกจจิ้งชาที่สามารถupcycleพับเป็น Omamori ได้โดยมีคำอวยพรต่างๆแปะอยู่บนถุงชาให้สามารถเลือกคำนำมาใส่ในเครื่ิองรางได้ เพื่อเป็นการลดขยะและเป็นคุณค่าทางจิตใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้นแพคเกจจิ้งชานี้ยังสามารถ Upcycle เป็นที่วางถ้วยชาได้ในส่วนฐานเพื่อเป็นการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยออกแบบส่วนฐานที่สามารถวางถ้วยชาได้ 3 ถ้วย และเพื่อเป็นการบ่งบอกให้กับผู้บริโภคได้อีกว่าถุงชานี้ 1 ถุงสามารถชงชาได้ปริมาณถ้วยชา 3 ถ้วยจึงออกแบบมาให้สำหรับวางถ้วยชาได้ 3 ถ้วย

other Ideas