SCGP

คนละขั้ว

Idea Tank
Team : khonlakhua

Member

Ms Phanphisa Kittiphanrak

Ms Phattarakarn Khemmala

Ms Risarat Hwanwong

บรรจุภัณฑ์กาแฟ จำนวน 10 ซองพร้อมแก้วกระดาษ รูปแบบ UPCYCLE โดยคำนึงถึงการยืดอายุของบรรจุภัณฑ์ให้ใช้งานได้นานขึ้น โดยจะใช้วิธีเปลี่ยนรูปร่างให้นำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างอื่นได้ดังนี้ อย่างแรก แกะออกมาสามารถวางแก้วเพื่อรอระหว่างดริปกาแฟ อย่างที่สอง ตัวบรรจุภัณฑ์ถ้าใช้เสร็จแล้วสามารถนำไปวางของ หรือใส่ของได้

โดยใช้รอยพับ รอยปรุ และกาวเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้บรรจุภัณฑ์คงทน เปลี่ยนแปลงรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ชอบขับรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิคในการเดินทางพกสัมภาระหลายชนิดเพราะต้องออกไปนอกบ้านบ่อยชอบดื่มเครื่องดื่มกาแฟดำชอบธรรมชาติออกไปเดินป่าและตั้งแคมป์กับเพื่อน

other Ideas