SCGP

จากกล่องเหลือใช้สู่สิ่งที่มากกว่า

Idea Tank
Team : tormor

Member

Ms Pichamol Jongjirakasem

การนำบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ของสินค้าจำพวกสิ่งของที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก หรือ บรรจุภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์โดยรวมค่อนข้างแข็งแรง มาพัฒนาการใช้งานภายใต้หัวข้อ Upcycle ให้สามารถนำตัวบรรจุภัณฑ์ที่ถูกแปรรูปไปใช้งานในลักษณะอื่นต่อได้อีก ซึ่งทางทีมของเราได้หยิบยกบรรจุภัณฑ์โคมไฟตั้งโต๊ะ โดยการใช้แพทเทิร์นรวมถึงขนาดบรรจุภัณฑ์เดิมของแบรนด์ที่หยิบยกมาใช้ พัฒนาให้บรรจุภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานประกอบกับตัวโคมไฟได้โดยเฉพาะ

other Ideas