SCGP

บรรจุภัณฑ์สำหรับเสื้อผ้า

Idea Tank
Team : GO HIGHER GET BETTER

Member

Mr Nattawat Korlekklang

Mr Koekkiad Hangcharoen

Mrs Kansarat Boonyuen

ในปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกมิได้เพียงแต่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแต่พวกเขากำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลกของเราที่สุด

จะดีกว่าไหมถ้าเราทำให้มันเป็นจริงได้?

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับเสื้อผ้านี้ แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะสามารถเปลี่ยนโลกของเราได้ ด้วยการออกแบบที่ใช้เพียงแค่กระดาษรีไซเคิลหนึ่งแผ่นก็สามารถกลายมาเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกได้แล้ว

other Ideas