SCGP

ถุงสายแฟ

Idea Tank
Team : girl front odd front

Member

Ms Banthita Somprasertsak

เมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าจากแอปพลิเคชัน เสื้อผ้ามักใส่มาในถุงซิปล็อคพลาสติก ซึ่งหากสั่งในจำนวนมาก จำนวนถุงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น สิ่งเดียวที่เรานำถุงนั้นไปใช้ต่อได้คือเอาไปใส่ของ หรือเก็บเอาไว้เฉย ๆ จึงต้องการลองปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำมาตกแต่งเสื้อผ้าต่อได้ โดยออกแบบลวดลายลงบนถุง โดยจะมีเส้นประเพื่อ guide เวลาตัดหรือแกะลวดลายนั้น ๆ ออกจากถุง โดยสามารถใช้อุปกรณ์อื่นร่วมได้ เช่น กรรไกร คัตเตอร์ ในลวดลายแต่ละลายจะมีรังดุมเอาไว้ให้ติดหรือกลัดกับชุด เพื่อให้สะดวกกับการใส่และถอด (เพื่อเวลานำไปทำความสะอาด) ส่วนเศษขยะที่เหลือสามารถรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อได้

other Ideas