SCGP

StandBuds - หูฟังพร้อมที่วางโทรศัพท์

Idea Tank
Team : StandToReuse

Member

Mr Krittapash Oummanousechart

ที่มา

เวลาที่ซื้อหูฟังใหม่มา เรามังจะเหลือกล่องเปล่าให้เป็นตัวปัญหา ไม่รู่ว่าจะทำอะไรกับมันดี หลายคนมักทิ้งกล่องไป แต่หลายคนก็เก็บกล่องนั้นใว้ไม่ว่าจะเพราะประกันหรือเก็บใว้เผื่อได้ใช้อีก กินพื้นที่ในลิ้นชักหรือตู้และยังเป็นขยะ

ผมเลยได้ใช้วิธีการ "UPCYCLE" บรรจุภัณฑ์หูฟังให้สามารถนำมาใช้ต่อได้โดยการออกแบบให้กล่องบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนเป็นที่ตั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนำมาใช้คู่กับหูฟังที่ซื้อมาได้

รายละเอียดผลงาน

ตัวบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมามีขนาดรวมประมาณ 98x70x32 มิลลิเมตร ตัวบรรจุภัณฑ์จะแยกเป็นสามส่วน คือ

1: ฝาครอบกล่องที่เมื่อเปลี่ยนเป็นที่วางโทรศัพท์จะนำมาซ้อนกับส่วนที่สองเพื่อเสริมความแข็งแรง

2: ตัวกล่องที่ใช้เป็นทั้งบรรจุภัณฑ์และที่วางโทรศัพท์ ด้านบนท้ายมีคัทเอาท์ที่เอาใว้ใส่ตัวสินค้า

3: ขอบในของช่องคัทเอาท์ที่ช่วยให้ตัวสินค้าอยู่กับที่และเสริมความแข็งแรงให้กับส่วนที่สอง

ตัวบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจะทำจากกระดาษคราฟท์พับและติดกาวเพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้งาย

ออกแบบกราฟฟิกแบบมินิมอลโดยมีเส้นหยักเหมือนกับรองหยักของที่วางโทรศัพท์

other Ideas