SCGP

เลดี้รวมใจ

Idea Tank
Team : เลดี้รวมใจ

Member

Mr มงคล บรรเลิศ

นางสาว ทิพย์สินี หรั่งน้ำทิพย์

นางสาว พร้อมศิริ โสดากุล

ได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก ที่คุณแม่จะทำกล่องข้าวไปให้ที่โรงเรียน จึงนำจุดนี้มาต่อยอด เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีกลิ่นอายย้อนวัย ทำให้คิดถึงครอบครัว 

เพื่อตอบโจทย์วัยทำงาน ที่อยู่ไกลบ้าน ถึงจะสั่งอาหารผ่านการเดลิเวอร์รี่ ก็ยังคงได้ประสบการณ์เหมือนเป็นกล่องข้าวที่

มาจากมือแม่  นอกจากนี้ยังปรับดีไซน์ให้ทันสมัย มีความเป็นไทย เพื่อส่งออกต่างประเทศได้

other Ideas