SCGP

จรุงกลิ่น

Idea Tank
Team : Fragrant

Member

นางสาว ปรินดา จารุชิตโสภณ

นางสาว จตุพร สมงาม

ปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำหอมเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากในชีวิตประจำวันต้องมีการเข้าสังคม พบปะสังสรรค์ การติดต่อต่างๆที่มีความสำคัญกับบุคคลิกของตนเอง ซึ่งน้ำหอมก็ช่วยเสริมสร้างบุคคลิกภาพที่ดีและสร้างความมั่นใจได้เช่นเดียวกับเครื่องประดับหรือเสื้อผ้า ซึ่งน้ำหอมแบรนด์ จรุงกลิ่น เป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นของไม้หอม และดอกไม้ไทยหลากชนิด ให้ความรู้สึกสดชื่น และอ่อนโยน

บรรจุภัณฑ์น้ำหอม แบรนด์ จรุงกลิ่นได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะเหลือทิ้งในสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ที่สามารถแปรรูปนำไปใช้ในหน้าที่อื่นๆได้นอกเหนือจากหน้าที่หลัก (upcycle) ซึ่งกล่องน้ำหอมนี้ทำจากวัสดุที่เป็นกระดาษลูกฟูก และสามารถนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์แจกันดอกไม้ตกแต่งตามห้องได้ เนื่องจากตัวกล่องมีการฉลุรอยประเป็นส่วนของตัวแจกันทั้งหมด 9 ชิ้น(รวมถาดที่ใส่ขวดน้ำหอมด้านในแล้ว 3 ชิ้น) และตัวฝา 2 ด้าน ทรง 6 เหลี่ยมที่มีรอยให้ตัดเป็นวงกลมเพื่อนำมาเสียบล็อกเข้ากับตัวแจกันได้

จากที่ได้กล่าวไป นอกจากจะได้น้ำหอมแล้ว ยังจะได้แจกันสไตล์รักษ์โลกมาประดับบ้านอีกด้วย และยังช่วยยืดอายุของกล่องให้มีการใช้งานได้นานขึ้น ไม่กลายเป็น waste ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเร็วจนเกินไป

วัสดุ : กล่องกระดาษลัง

แนวคิด : ลวดลายเหมือนผ้าไทย สีไทยโทน กล่องสามารถนำไปต่อยอดได้

วิธีการประกอบ

  1. นำส่วนที่เป็นตัวล็อกกับแจกันออกมาจากกล่อง
  2. นำลำตัวของแจกันมาประกอบกับตัวล็อก
  3. นำลำตัวมาประกอบกับฝั่งตรงข้ามที่ประกอบไปแล้ว
  4. ประกอบลำตัวแจกันจนครบ

other Ideas