SCGP

เมาส์ซี๊ด

Idea Tank
Team : Latyaowitthayakom

Member

นาย นัทธพงค์ ขันกสิกรรม

นางสาว สาธิตา อินตา

นางสาว สุนิสา ถิระการณ์

บรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร บรรจุภัณฑ์สำหรับพริกสด วัสดุบรรจุภัณฑ์ทำมาจากกระดาษหนา สามารถห่อหุ่มสินค้าได้ ออกเเบบโดยสามารถดึงออกมาด้านข้างคล้ายๆลิ้นชัก มีการใช้พลาสติกประเภทPS (POLYSTYRENE) เพื่อสามารถมองเห็นสินค้าด้านในได้ เเละมีการออกเเบบกราฟฟิกสำหรับเเพ็คเกจให้เเปลกตา

other Ideas