SCGP

ดริ๊งก์อัป

Idea Tank
Team : astroboy

Member

Mr poonyot Rueangyoungmee

Mr Poonyot Rueangyoungmee

บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มชนิดกระป๋อง ที่จะมาตอบโจทย์การ Upcycle เพื่อยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ จากการที่คนมากมายได้กล่องลังใส่เครื่องดื่มกระป๋องเเล้วเลือกที่จะทิ้งจนเป็นส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อนโดยที่เราไม่รู้ตัว เราจึงพัฒนาออกแบบให้สามารถนำกล่องลังที่บรรจุเครื่องดื่มกระป๋องมาเป็นที่สำหรับจัดเก็บเครื่องดื่มกระป๋องที่ยังไม่ได้ดื่ม เพื่อความเรียบร้อย ความสวยงามแล้ว ทั้งนี้ยังได้ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับบรรจุภัณฑ์ใช้เเล้วทิ้งอีกด้วย

other Ideas