SCGP

KlabChuay

Idea Tank
Team : TAPF

Member

นาย ธีรวัจน์ นาราช

นาย ณรงค์ธรรม ศรีเครือดำ

นางสาว ปลายฟ้า นันสมบัติ

กล่องบรรจุภัณฑ์ขนมจากกล้วย

การหยิบนำเอาผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นได้จากทั่วไปในสินค้า OTOP

มายกระดับขึ้นด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์

ต่อได้หลังจากที่ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสำหรับ

กล่องบรรจุภัณฑ์ขนมจากกล้วย

การหยิบนำเอาผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นได้จากทั่วไปในสินค้า OTOP

มายกระดับขึ้นด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์

ต่อได้หลังจากที่ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว

วัยรุ่นที่อยากผ่อนคลายจากอาการเหนื่อยล้าด้วยการดูซีรีย์และรับประทาน

ขนมไปด้วย

other Ideas