SCGP

Shoes Tower

Idea Tank
Team : Rocky

Member

Mr Bundit Taseetong

Background

เนื่องจากกล่องรองเท้าเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับจัดเก็บรองเท้าเพื่อรักษาสภาพของรองเท้าเอาไว้ อีกทั้งในบางโอกาสเช่น เมื่อเวลาต้องการขายต่อ ก็ใช้เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นสินค้าของแท้ และมีเลขกำกับตรวจสอบได้ ทำให้เป็นสิ่งจำเป็น ที่ผู้ซื้อรองเท้าทุกคนต้องเก็บรักษา แต่ปัญหาของกล่องรองเท้าคือไม่สามารถ ทำประโยชน์อะไรได้ ทำได้แค่เพียงเก็บเอาไว้เฉยๆ เนื่องจากกล่องรองเท้าเปิดโดยการเปิดฝากล่อง เมื่อเราซื้อรองเท้าหลายคู่มากขึ้น เราก็จะต้องวางซ้อนกันเพื่อประหยัดพื้นที่ ทำให้กล่องด้านบนทับฝากล่องเอาไว้ และเมื่อเราต้องหยิบมา ก็จะลำบากในการหยิบใช้ และปัญหาถัดมาคือเมื่อหยิบมาแล้วในบางครั้ง เราก็จำผิดคิดว่ามันคือคู่ที่เราต้องการ แต่มันกลับไม่ใช่ ทำให้เราต้องหยิบออกมาให้ซ้ำไปซ้ำมา ทำให้เสียแรงและเสียเวลามากเพียงแค่ต้องการรองเท้าคู่ที่เราจะใส่ ผมจึงอยากทำให้กล่องรองเท้าที่เมื่อซื้อรองเท้ามาแล้วทางร้านต้องใส่กล่องมานั้น สามารถเป็นได้ทั้งกล่องที่เอาไว้สะสมและสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

Concept

กล่องรองเท้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการที่ต้องเก็บเพื่อเป็นเพียงสิ่งยืนยันว่าเป็นของแท้ และสามารถวางเรียงขึ้นไปหลายๆชั้นได้โดยที่ไม่ลำบากเมื่อต้องการจะหยิบรองเท้าคู่ที่ต้องการ อีกทั้งยังมี nametag ให้ใส่ชื่อรองเท้าไว้ที่หน้ากล่อง เพื่อบอกว่ารองเท้าคู่นี้รุ่นอะไร และไม่จำเป็นต้องหยิบสุ่มมาเปิดดูว่าใช่คู่ที่เราต้องการหรือไม่อีกต่อไป

target audience

ผู้ที่ชอบสะสมรองเท้า (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) 

Material

ลอนลูกฟูก E มีเป็นลอนที่เหมาะแก่งานพิมพ์ และงานไดคัทกล่อง ซึ่งมีคุณสมบัติผิวที่เรียบตึงจึงทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพที่สูง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนาดเล็ก โดยมีความหนาแค่ 1 ใน 4 ของลอน C เท่านั้น ซึ่งส่งผลให้สามารถประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ หรือขนส่งทั้งยังช่วยให้สามารถพับได้ง่าย นิยมนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่พัสดุที่มีความบอบบาง

Structure

Snap Lock Bottom or 1-2-3 Lock Bottom

other Ideas