SCGP

ฝากกาแฟ

Idea Tank
Team : crimate

Member

Mr Wongsathorn Tangdumrongvong

Ms Chantakarn Chaiyaruek

Mr Thanawin Teerasangjun

การสั่งกาแฟผ่านช่องทาง delivery นั่นเป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งร้านกาแฟจำเป็นต้องใช้ถาดรองแก้วกาแฟรองและใส่ในถุงหิ้วเพื่อให้แก้วกาแฟไม่คว้ำหรือหก

ร้านกาแฟจำนวนมากยังคงใช้ถาดรองแก้วกาแฟแบบใช้แล้วทิ้ง ทีมเราจึงต้องการ upcycle ด้วยการออกแบบให้สามารถนำมาตัดเป็นชิ้นส่วนและ ประกอบกันเป็น “ที่หิ้วแก้วกาแฟ” ซึ่งประกอบได้ไม่ยาก และมี design สวยงามน่าใช้ เหมาะกับ lifestyle มนุษย์ทำงานยุคใหม่ ที่มักใช้สองมือพิมพ์ข้อความบนมือถือแทบจะตลอดเวลา ซึ่งถ้ามีที่หิ้วแก้วกาแฟอันนี้ เราก็จะสามารถใช้นิ้วหิ้วแก้วกาแฟและยืนเล่นมือถือโดยไม่ต้องหาที่วางแก้ว

other Ideas