SCGP

Anipen

Idea Tank
Team : Anipen

Member

Mr Panachai Chaowiwat

นำเสนอบรรจุภัณฑ์โดยมีจุดขายอยู่ที่ความน่ารักของตัวผลิตภัณฑ์และตัวบรรจุภัณฑ์ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ชอบของน่ารักๆ หรือต้องการที่จะซื้อเป็นของขวัญ ของฝาก และชอบการจัดห้องหรือจัดตกแต่งโต๊ะเป็นชีวิตจิตใจ จึงมีแนวคิดในการ upcycle ตัวบรรจุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานเป็นที่วางปากกาได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เมื่อไม่ใช้บรรจุภัณฑ์แล้ว บรรจุภัณฑ์ยังมีประโยชน์ สามารถนำมา upcycle ให้กลายเป็นที่วางปากกา จัดวางตกแต่งอยู่บนโต๊ะน่ารักๆได้

other Ideas