SCGP

JELLY VEG

Idea Tank
Team : JellyVeg

Member

Ms Chananchida Promrut

บรรจุภัณฑ์เยลลี่รสผักสำหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบที่ไม่ชอบรับประทานผัก ตัวบรรจุภัณฑ์จะเป็นกล่องหยอดบล็อคที่มีช่องตามรูปทรงของผักแต่ละชนิด เมื่อเด็กรับประทานเยลลี่จนหมดก็สามารถนำไปเล่นช่วยเสริมพัฒนาการให้เด็กได้เรียนรู้สีสัน และรูปร่างรูปทรงของผักแต่ละชนิด เรียนรู้การแก้ปัญหาเมื่อใส่บล็อคไม่ถูกช่อง การจดจำรูปทรง ฝึกทักษะการหยิบจับ การจัดเรียง ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสและพัฒนากล้ามเนื้อได้

other Ideas