SCGP

สแตนด์กวิน

Idea Tank
Team : Standguin

Member

Ms Jidapa Snidvongs Na Ayuthaya

Ms Yanika Somboonsub

Ms Manassanan Hongwattanakul

เมื่อนำหูฟังออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์แล้ว ตัวกล่องบรรจุภัณฑ์มักกลายเป็นขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ ยิ่งการที่อุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับต้นๆของการผลิตชนิดบรรจุภัณฑ์ที่นำไปใช้หรือแปรรูปต่อได้ยาก และไม่เกิดการใช้ซ้ำ ทำให้กลายเป็นขยะปริมาณมากที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับปัญหาภาวะโลกร้อน 

ทางเราผู้จึงออกแบบให้ฝาของตัวกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถพับกลายเป็นของที่ใช้งานคู่กับหูฟังได้ นั่นก็คือแท่นวางหูฟัง ผู้ซื้อกล่องหูฟัง STANDGUIN ก็จะได้รับสองผลิตภัณฑ์ในตัวเดียว หูฟังและแท่นวางหูฟัง ซึ่งแท่นวางหูฟังจะอำนวยความสะดวกและเพิ่มความสวยงามให้วิธีการจัดเก็บหูฟัง นอกจากนี้ ส่วนของกล่องที่เหลืออยู่ยังสามารถนำไปใช้งานต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บของได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้จะทำให้บรรจุภัณฑ์ STANDGUIN ไม่กลายเป็นเพียงขยะชิ้นหนึ่ง

ในฐานะผู้ออกแบบเราเลือกที่จะ upcycle บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ให้เป็นการช่วยรักษ์โลกทั้งทางการผลิต และผู้บริโภคที่ได้รับบรรจุภัณฑ์นี้ไป โดยนกเพนกวิ้นเป็นสัตว์ที่กำลังเสี่ยงภาวะสูญพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะปัญหาโลกร้อน เราจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการคิดรูปทรง ให้ตัวบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นเพนกวิ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นและตระหนักถึงสัตว์ขั้วโลกที่ตอนนี้กำลังจะสูญพันธุ์เพราะสภาวะโลกร้อน

other Ideas