SCGP

CAT BOX

Idea Tank
Team : B2B

Member

Ms Thananya Chamnankit

Ms Benjavun Pealoy

ผลิตภัณฑ์ทรายแมว CAT BOX ที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ทรายแมวที่อำนวยความสะดวกในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการพกพา ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำหรับแมวมากขึ้น แถมผลิตภัณฑ์ก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ทรายแมว CAT BOX นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ทรายแมวแล้ว ก็ยังสามารถมาประกอบบรรจุภัณฑ์เป็นห้องน้ำแมวเพื่อใส่ทรายแมวได้อีกด้วย พับเก็บเคลื่อนย้ายได้สะบายและไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำแมวแยกให้ยุ่งยาก

other Ideas