SCGP

ดม

Idea Tank
Team : Pee

Member

Mr Pongpeera Phomkhot

Mr Pongpeera Phomkhot

-เป็นการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ โดยออกแบบให้เรียบง่ายและดูหรู 

-โดยนำลักษณะของลิปสติกมาออกแบบใหม่เป็นยาดม

-วิธีใช้เป็นการดันที่เลื่อนจากด้านเพื่อเปิด/ปิด และมีสายสำหรับแขวนคอและมีแบบพวงกุญแจ

other Ideas